Home  
Hall of Fame  
Courses  
Schedule  
Apply  
Contact Us  

เรียน CU- TEPโคราช นครราชสีมา เรียน TOEIC โคราช นครราชสีมา เรียน TOEFL โคราช นครราชสีมา

 


KruNa Inspiration Talk
ทอล์คโชว์ครูนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

เป็นการพูดสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับความตลกบันเทิงในจุดมุ่งหมายพัฒนาหรือเปลี่ยนความคิด
โดย KruNa Inspiration Talk ทอล์คโชว์ครูนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมต่างๆมาแล้วหลายโรงเรียน
เรียกเสียงฮือฮา และได้สร้างความประทับใจให้กับนักเรียน คณะครู ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
KruNa Inspiration Talk จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. กระตุ้น เปลี่ยนทัศนคติ ปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักเรียนได้มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการเรียนหนังสือ

  2. ชี้สะท้อนให้เห็นภาพปัญหาสังคมในโรงเรียนและสภาพปัญหาสังคมของวัยรุ่นว่าสิ่งที่ตัวนักเรียนเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร และควรจะแก้ไขอย่างไร

  3. กำจัดข้อเสียของตัวเอง มองโลกในแง่บวก เปลี่ยนจุดด้อยของตัวเองเป็นข้อดี รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าไม่แพ้คนอื่น มีพลังในการก้าวเดินต่อไปในอนาคต

  4. ป้อมปรามการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดและส่งเสริมให้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์

  5. ส่งเสริมให้มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ รู้จักการให้เกียรติเพื่อน ในการเห็นต่างๆ

  6. ชี้ให้เห็นถึงการก้าวไกลของเทคโนโลยีและการก้าวกระโดดของโลกที่ทันสมัยพร้อมประยุกต์ความคิดตัวเองให้ทันโลกปัจจุบันติดต่อสอบถาม

099-0424259
แฟนเพจครูนะ
www.kruna-english.com/krunafans
ID
kruna999
kruna_english
www.kruna-english.com

 


 

 

 

 

KruNa English Application System Copyright © 2009-2018 by www.kruna-english.com
Kruna English 099-0424259 E-mail : kruna99@gmail.com