Home  
Hall of Fame  
Courses  
Schedule  
Apply  
Contact Us  

Courses Details
Entrance

   เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ม. 6 ที่โดดเด่นแตกต่างในเนื้อหา และการสอนที่เข้มข้นไม่เหมือนใครและมีนักเรียนมากที่สุดและเต็มทุกคอร์ส เพราะอาจารย์นะไม่ได้สอนแค่ Admissions ONET GAT เท่านั้น คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อความรู้ที่อัดแน่นเพื่อความมั่นใจ ติวทั้งสอบที่จำเป็นต่อการสอบ

รับตรงจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
รับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รวมทั้ง Smart-I, TU GET)
รับตรงมหาวิทยาลัยมหิดล ( PI )
รับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คอร์ส Admissions นั้นเป็นคอร์สที่ติวเข้มอย่างละเอียดมากและเรียน
แบบหนักๆ สะใจวัยทีน เพราะเป็นคอร์สที่ครูนะ นั้นออกแบบมาอย่างละเอียดกับข้อสอบ
Admissions และข้อสอบรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างดี คอร์สนี้เจาะลึก วิเคราะห์ข้อสอบ
โควต้ารับตรงในมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างละเอียด

ซึ่งมีทั้งคอร์สระยะยาว (Long Term) ของ ม. 4 และ ม.5

หมายเหตุ ** คอร์ส Admissions เป็นคอร์สที่มีนักเรียนมากต้องสำรองที่เรียนล่วงหน้าเพราะห้องเรียนครูนะนั้นสาขานครราชสีมานั้นสอนสด
จำกัดเรื่องจำนวนนักเรียน

เหมาะสำหรับ
นักเรียน
ชั้น ม.4-5-6
Pre- Entrance
   คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ปรับพื้นภาษาทางด้าน Grammar และศัพท์ที่จำเป็นต่อการสอบ
Admissions ซึ่งนักเรียนนั้นจะเรียนหลัก Grammar แบบที่จำเป็นมากต่อการทำข้อสอบError, Completion, Readingซึ่งนักเรียนชั้น ม. 4 ม.5 ก็เรียนได้เพื่อการพัฒนาหลักภาษาที่มั่นคง และเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าของการสอบ Admission ในอนาคตอย่างดีนักเรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงมาก ควรเรียนคอร์สนี้ก่อนเรียน คอร์ส Admissions นะครับ
หมายเหตุ ** คอร์ส Pre-Admissions เป็นคอร์สที่มีนักเรียนจำนวนมากมากี้ต้องสำรองที่เรียนล่วงหน้าเพราะห้องเรียนครูนะนั้นสาขานครราชสีมานั้นสอนสด
จำกัดเรื่องจำนวนนักเรียน
เหมาะสำหรับ
นักเรียน
ชั้น ม.4-5-6
เตรียมสอบเข้า ม.4
   เป็นคอร์สที่เน้นสำหรับนักเรียน ม.2 ม.3 เพื่อการเตรียมพร้อมที่มั่นใจของการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) เตรียมทหาร 4 เหล่า และสอบเข้า ม.4 ทั่วประเทศ ซึ่งข้อสอบเข้า ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร 4 เหล่า ในปัจจุบันข้อสอบ นั้นได้เปลี่ยนไปมากแล้ว โดยมีทั้ง Error Regcognition Test รวมอยู่ด้วย ซึ่งรายละเอียด คอร์สนั้นครูนะจะสอน ทั้งหมดของ ม.ต้นรวมทั้งการทำข้อสอบ Error Regcognition Test ด้วย และ Part ต่างอย่างเข้มข้น
เหมาะสำหรับ
นักเรียน
ชั้น ม.2-3
ม.ต้น
   เป็นคอร์สที่เรียนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อปัดฝุ่นความพร้อมภาษาอังกฤษในการเรียนใน
ระดับสูงในอนาคต เป็นคอร์สที่เข้มข้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเตรียมพร้อมที่มั่นใจของการสอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร 4 เหล่า และสอบเข้า ม.4 ทั่วประเทศ ซึ่งข้อสอบเข้า ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา เตรียมทหาร 4 เหล่า ในปัจจุบันข้อสอบ นั้นได้เปลี่ยนไปมากแล้ว โดยมีทั้ง Error Regcognition Test รวมอยู่ด้วย ซึ่งรายละเอียด คอร์สนั้นครูนะจะสอน ทั้งหมดของ ม.ต้นรวมทั้งการทำข้อสอบ Error Regcognition Test ด้วย รับรองความสะใจในการเรียนครับน้อง
เหมาะสำหรับ
นักเรียน
ชั้น ม.1-2
Essay Writing
   เป็นคอร์สที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ม. 6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเพราะนักเรียน
จะเจอวิชา (ผี) writing ในมหาวิทยาลัยที่แสนจะปวดหัว เรียนไว้เถอะน้องรักได้ใช้แน่นอน ได้รับการตอบรับ จากนักเรียนอาจารย์นะเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนที่เรียนจบ ม.6 ไปแล้ว นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียน การเขียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายเพื่อรองรับ การเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเจออยู่แล้ว จะเป็นการเขียนระดับแรกเริ่ม
จนถึงระดับสูง เพื่อใช้ในการสอบ TOEFL และ IELTS อย่างดี คอร์สนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นนักเรียนที่จบ ม. 6 และเป็นนักเรียนครูนะเดิมที่เป็นนักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย มาเรียนช่วงปิดเทอม 2 (มีนาคม-พฤษภาคม)
เหมาะสำหรับ
นักเรียน
ชั้น ม.4-5-6

และนักศึกษา
ระดับมหาลัย

TOEFL, TOEIC,
CU-TEP, TU-GET
sหรือคอร์สอื่นๆ

อื่นๆติดต่อสอบถาม 099-0424259
เรียน CU- TEPโคราช นครราชสีมา เรียน TOEIC โคราช นครราชสีมา เรียน TOEFL โคราช นครราชสีมา

 

 

KruNa English Application System Copyright © 2009-2012 by www.kruna-english.com
Kruna English 0990424259 E-mail : kruna99@gmail.com